Vodna dovoljenja (Javni vpogled)
Številka odločbe:
Vnesite številko vodnega dovoljenja,
na primer:35527-12/2007.

 
Občina zajema/izpusta vode: Izberite občino
Dodatni kriteriji
Datum odločbe: od do
Datum veljavnosti odločbe: od do
Raba vode:
Lokacija zajema/izpusta vode: Številka katastrske občine
Ime katastrske občine
Naselje
 
 
Pojasnilo: znak * v stolpcu Imetnik vodnega dovoljenja v seznamu zadetkov pomeni, da obstaja več imetnikov vodnega dovoljenja, videli jih boste s klikom na povezavo Številka odločbe.
Tag: 1_0_13